Məhsula Baxış

Ümumi humik ekstraktı və humik turşuları: 16% = 18% m / v
Humik turşular: 9,1% = 10,4% m / v
Fulvik turşular: 6,9% = 7,9% m / v