Bizim fəlsəfəmiz

Bizim fəlsəfəmiz  bioloji vasitələrdən alternativ olaraq maksimum istifadə etməklə aqressiv kimyəvi preaparatların insan həyatına zərərin,

təbiətin məhvinin və müəyyən illərdən torpaqların şoranlığa çevrilməsini qabaqlamaqla yanaşı fermerlərin keyfiyyətli və kimyəvi qalıqsız məhsulları əldə etmək və onlarda öz məhsullarının dünya  standartlarına uyğun bazara çıxarmaq və ya ixracatını  təmin etməsi əminliyini yaratmaqdır.