Məhsula Baxış

AZOT Total (N)13,00 %

N Amoniak

N Uréia

8,60 %

4,40 %

FOSFOR PENTOKSİD TOTAL (P2O5)40,00 %
Suda həll olunan y neytral amonium sitrat Suda həll olunan

40,00 %

40,00 %

KALİUM OKSİD HƏLL OLUNAN(K2O)13,00%
KÜKÜRD TRİOKSİD (SO3)2,00%