Məhsula Baxış

NATURCAMP CABOR- hər iki qida elementinin bitki tərəfindən udulmasını yaxşılaşdırmaq üçün kompleks kalsium və borun birləşdirildiyi bir formuladır.

Kalsium və borun birgə tətbiqi bir-birini tamamlayır və onların hər birinin assimilyasiyasına kömək edir, çiçəklənməni və meyvə tutumunu stimullaşdırır.

 

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

  1. KALSİUM OKSİD (CaO) suda həll olunan: 10% m/v
  2. KALSİUM OKSİD (CaO) Glukonik turşusu  (Gluconic Acid) ilə kompleksləşdirilmiş: 10% m/v
  3. Bor (B) suda həll olunan: 2,5% m/v