Məhsula Baxış

NATURCAMP K -  potasium tərkibli məhsuldur, bitki tərəfindən həmən mənimsənilməsi çox tez bir zamanda baş verir. Ən əsası bu məhsuldan bitkinin üzərində bar olan vaxtı, böyük kalibr və yetişməni tezləşdirmək üçün  istifadə olunur.

 

TƏRKİB HİSSƏSİ

Potasium Oksid ( K20) - Suda həll olunan: 38,35 %m/v