Məhsula Baxış

NATURCAMP MAR PLUS- azot, kalium və molibden tərkibli təmiz dəniz yosunu ekstraktının məhluludur. Dəniz yosunları sitokininlər, auksinlər və giberellinlərlə zəngindir və elə seçilir və müalicə olunur ki, bütün qidalanma prinsiplərini qoruyub saxlamaqla bitki tərəfindən asanlıqla sorulur. Onlar bitkinin böyüməsini aktivləşdirir, meyvələrin keyfiyyətini, məhsuldarlığını və homogenliyini artırır.

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

  1. DƏNİZ YOSUNU EKSTRAKTI:12% m/v
  2. MANİTOL: 0,12% m/v
  3. AZOT (N) Ureico: 6% m/v
  4. POTASİUM OKSİD (K2O) suda həll oluna bilən: 12% m/v
  5. MOLBİDEN (Mo) suda həll oluna bilən: 0,24% m/v