Məhsula Baxış

NATURCAMP HTEC,  Maye halında olan “Humik” turşularıdır.

Tərkibində olan Humik və Fulvil zənginliyi LEONARDİT mineralları təşkil edir. Ən əsas maksimum məhsuldarlıq almağı planlaşdırılmış əkinlərdə daha çox istifadə edilir. Şırlama su ilə suvarmada və ya damlama suvarmasında istifadə edilə bilər və tez bir müddətdə öz təsirinin göstərir. Torpağı tərkibini zəngilləşdirərək  ən birinci torpağın nəmlilik saxlama qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Organik olmayan mineral və maddələr üçün şelat rolunu oynayır ki, buda bizim verdiyimiz kimyəvi minerralların asanlıqda köklərə sovrulmasında əsas rol oynayır. Bir növ onların axın yolunu rahatlaşdıraraq köklərin onlara lazım olan qədər qidanı götürülməsini asanlaşdırır. Torpağın öz təbii tərkibində olan Azot və Fosfor absorbasiyasını açaraq ağaca göndərilməsini təmin edir. Və bununlada yeni və sağlam köklərin yaranmasına münbit şərait yaradır.

Tərkibi:

Suda tam həll olunan Humik extraktı : 17,25% m/v   ( qatqı tam çöküntüsüz olur  və göz tutulmalar baş vermir)

Humik Turşusu: 13,80% m/v

Fulvik Turşusu: 3,45% m/v

Potasium Oksid (K2O) suda həll olunan: 2,30% m/v