Məhsula Baxış

NATURCAMP BORO  - tərkibində etolamin xüsusi yer tutaraq, yarpaqdan ( foliar) bitkilərin Bor çatışmazlığını korreksiya edən preaparatdır.

 TƏRKİB HİSSƏSİ:

Bor (B) suda həll olunan: 15% m/v