Məhsula Baxış

NATURCAMP ACTIV maye mikroelement çatışmazlığını korrektordur, burada bunlar alüminium liqnosulfonat şəklində liqnosulfon turşusu (LS) ilə kompleksləşir. NATURCAMP ACTIV fitoaleksinlərin sintezini stimullaşdırır, bitkinin təbii müdafiəsini aktivləşdirir və onu müəyyən patogen göbələklərin hücumundan qoruyur. Bundan əlavə, NATURCAMP ACTIV tətbiqi vegetativ inkişafda əhəmiyyətli artımlar və inkişaflar yaradır.

 

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

  1. MİS (Cu) suda həll olunan: 2,26% m/v
  2. MİS (Cu) kompleksləşdirilmiş: 1,51% m/v
  3. Mangan (Mn) suda həll olunan: 1% m/v
  4. Mangan(Mn) kompleksləşdirilmiş: 0,63% m/v
  5. Zinc (Zn) suda həll olunan: 0,63% m/v
  6. Zinc (Zn) komplekləşdirilmiş: 0,38% m/v
  7. Əsas Kompleks tərkibi  : Aluminium  Lignosulfonat