Məhsula Baxış

NATURCAMP AMIN yüksək miqdarda amin turşuları və yüksək faizli üzvi maddələr olan məhsuldur. Bu preparat vegetasiyanı stimullaşdırılmasında, kritik dövrlərdən sonra hansı ki, quraqlıq, sahədə gölməçələr yarandıqda ( su stresi), don vurmalar, dolu yağıntısı  zərərləri olan hallarda istifadəsi daha çox məsləhər görülür.

 

 

Tərkibi:

  1. Azad amin turşuları: 13,43% m/v
  2. Azot (N) Total: 6,53% m/v
  3. Azot  (N) Orgánik: 4% m/v
  4. Azot (N) Amoniyak: 2,53% m/v
  5. Fosfor Pendoksid(P2O5): 1,21%m/v
  6. Kalium Oksid (K2O) suda həll olunan: 3,63% m/v