Məhsula Baxış

 NATURCAMP SILIKAL -   Əsas tərkib  hissəsi Potasium, Silicium və  yarpaqdan qəbul edilə bilən və daxilə otürülə bilən Polisaxarinlərdən ibarət preparatdır.

Ilk istifadədə bitki həmən onun effektini biruzə verir.  İstifadədən sonra bitkinin yenidən sağlam yaşıllaşmasını müşahidə etmək olar. Metobolik mexanizmini optimallaşdırdıqdan sonra bitkinin fisioloji vəziyyətinin mükəməlləşdirir və bitkinin xarici təsirlərə dayaqnıqlığını artırır.

Silicium və Potasium mənbəyi ilə işləyir.

 

Tərkib Hissəsi:

  1. Potasium Oksid ( K2O) suda həll olunan: 13,20 % m/v
  2. Silicium Oksid amorfo ( SIO2): 39,60 % m/v