Məhsula Baxış

NATURCAMP-FE Dəmir Şelatıdır  və torpaqda dəmir xlorosis qarşısının alınması və onun korreksiyasında əsas rol oynayır. Normal, Duzlu və pH yüksək olan torpaqlarda böyük effektivlik və davamlılıq təmin edir . Yüksək təmizlik və istehsal keyfiyyətinə malikdir . Tərkibində EDDHA orto-orto və orto-paranın aktiv izomerləri var. Tərkibindəki orto-orto EDDHA-nın yüksək tərkibi ona torpaqda böyük sabitlik və davamlılıq verir, bitkinin ehtiyaclarına uyğun olaraq tədricən dəmiri buraxır. Onun yaxşı orto-para tərkibi də dəmirin şelatlanmasını təmin edir, daha sürətli reaksiya və dərhal assimilyasiya təklif edir. İki izomerin balanslaşdırılmış nisbəti bitkiyə ən ideal  agronomik zəmanər verir. Fərqli iqlimlərdə və torpaqlarda  sürətli reaksiyasının və assimilyasiya qabiliyyətinin ən yaxşı təminatını verirək vəziyyətindən asılı olmayaraq eyni effektivliyi qoruryur.  Eyni zamanda böyük davamlılıq və təsir müddəti təklif edir. Dağılan qranullarda hazırlanır, ani və tam həll olur, toz və ya topaq əmələ gətirmir. Torpağa, suda həll edilmiş, suvarma, lokal tətbiq və inyeksiya yolu ilə tətbiq oluna bilər.

 

 

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

  1. DƏMİR (Fe) -suda həll olunan: 6% m/m
  2. DƏMİR(Fe) şelatlı (EN 13366): 6% m/m
  3. DƏMİR (Fe) şelatlı por orto-orto EDDHA: 4,2% m/m
  4. DƏMİR şelatlı aktiv isómerlər ilə  E.D.D.H.A. orto-orto y orto-para.
  5. Şelat fraksiyasının stabil intervalı pH: 8,5
  6. Dağılan Mikrogranullar (WG).