Məhsula Baxış

NATURCAMP CU -  Glukonik turşusu ( Gluconic acid) ilə kompleksləşdirilmiş və çatışmazlıqları korreksiya edən maye Misdir (CUPPER).

Adətən mis çatışmazlığı   Fosfor mineral tərkibli “fosfot” məhsullarının çox istifadə edildiyi əkinlərdə  özünü biruzə verir. Bu hallarda NATURCAMP CU  yarpaqdan ( foliar) istifadəsi, bu kimi çatışmazlıqları  həmən aradan qaldırır. 

NATURCAMP CU - Organik məhsul olaraq onun istifadə dozası, belə inorganik ( organik olmayan) məhsulların  istifadə dozasından dəfələrlər az olur və çatışmazlıqları effektiv və tez bir zamanda aradan qaldırır.

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

  1. MİS (Cu)-suda həll olunan:  6.7 % m/v
  2. MİS (Cu) - komplekləşdirilmiş : 6.1 % m/v
  3. Əlavə kompleks tərkibi:  GLUKONIK TURŞUSU ( GLUCONİC ACİD)