Məhsula Baxış

NATURCAMP S -  xüsusi dizayn olunmuş formulasiyası   azotun və kükürdün bitkilər tərəfindən mənimsənilməsini asanlaşdırır. Sistemik kükürd ilə ( SO3) ,  bitkinin protein strukturunu yaxşılaşdıraraq onun yüksək sürət ilə böyüməsinə təkan verir və bitki mümkün xarici hücumlardan qorunur. Bu formulasiya bitkinin auto müdafiyə rejiminə daxil olmasını asanlaşdırılması üçün hazırlanıb.

 

TƏRKİB HİSSƏSİ:

KÜKÜRD ( SO3) - suda həll olunan: 49,80 % m/v