Məhsula Baxış

NATURCAMP CAQUI   bitkidə çatışmazlığı korreksiya edən maye Mangan tərkibli məhsuldur.  Bu məhsulda Mangan elementi HGA ( heptagluconic acid) ilə kompleksləşdirilmişdir və bunun üçün, “Xurma”, “Sitruslar”, “Ümumi Meyvə ağacları”, “Tərəvəzlər” və “Paxlalı” bitkilərə  həm  yarpaqdan( foliar) həm də  kökdən( radicular) verilə bilər. 

Bu məhsulun ən əsas istifadə məqsədi sadalağıdımız bitkilərdə Mangan çatışmazlığını aradan qaldırmaqdır. Turşular ilə kompleksləşdirilməsi bu məhsulun bitkilər tərəfindən  absorbasiyasını asanlaşdırır və bu mikronutriyentin çatışmazlığını daha bir tez zaman ərzində aradan qaldırır.

 

TƏRKİB HİSSƏSİ.

  1. Mangan( Mn) - Suda həll olunan- 6,50 %
  2. Mangan ( Mn) - HGA ( Heptagluconic turşuları) ilə kompleksləşdirilmiş - 3 % m/v