Məhsula Baxış

 1.  Kalsium oksid( CaO) suda həll olunan -    10,0 %
 2. Kalsium oksid (CaO) LS kompleksləşdirilmiş  - 10,0%
 3. Total Azot(N) -   3,0 %
 4. Total Otqanik material - 27,0 %
 5. Polikarboksilik turşuları  - 27,0  %
 6. Tərkibində “Osmoqoruyucular” - ( osmoprotective) vardır.
 • Fiziki-Kimyəvi  vəziyyəti:
 • Görünüş   -  toz halında
 • Rəngi - məhsul natural rəngi
 • pH-      6-7
 • Sıxlıq -        1,328
 • Həll olunma - 100%