Məhsula Baxış

 1. Boron ( B) -  Suda həll olunan -    0,70 %
 2. Mis ( Cu) - Suda həll olunan -     0,30 %
 3. Dəmir ( Fe)  Suda həll olunan -  7,50 %
 4. Dəmir ( Fe) Şelatlı (EDTA) - 7,50 %
 5. Mangan ( Mn) Suda həll olunan -   3,30 %
 6. Molbiden ( Mo) Suda həll olunan - 0,20 %
 7. Zinc -(Zn) - Suda həll olunan-   0,60 %   
 • Fiziki-Kimyəvi  vəziyyəti:
 • Görünüş     -     Kristal ( Solid)
 • Rəng            -  Xarekterik
 • Həll olunma-           100%